วุฒิไกร ปลื้มระบบ ระงับข้อพิพาทออนไลน์ ช่วยลดขั้นตอนไกล่เกลี่ย จากเดือนครึ่ง เหลือ 2 วัน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การนำของ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ Smart DIP จัดบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ฟรีให้กับประชาชน โดยมุ่งแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมเผยเคสแรกไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จโดยใช้เวลาเพียง 2 วัน จากเดิมที่ใช้เวลารวมกว่า 45 วัน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาย้ำผู้ใช้บริการต้องได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงจากโรคดังกล่าว และลดจำนวนคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่จะขึ้นสู่ศาล

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงความคืบหน้าจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่7 ธันวาคม 2563 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) กระทรวงยุติธรรม ในการนำระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการระงับข้อพิพาท

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 มีผู้ใช้บริการเป็นรายแรก ซึ่งหลังจากคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกันได้ โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทร่วมกันในวันที่ 11 มกราคม 2564 นับว่าใช้เวลาดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพียง 2 วันทำการเท่านั้น จึงถือว่ารวดเร็วกว่าวิธีการไกล่เกลี่ยในรูปแบบปกติที่จะต้องนัดหมายคู่กรณีเข้ามาเจรจาที่กรมฯ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 45 วันกว่าจะเสร็จสิ้น

นายวุฒิไกร กล่าวว่า การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว ดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือส่งเอกสารหลักฐาน เพราะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด อีกทั้งยังช่วยลดคดีความที่ต้องนำขึ้นสู่ศาลตามเจตนารมณ์ของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวอีกว่า ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์เป็นทางเลือกในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Smart DIP โดยกรมฯ มีเป้าหมายในการปรับรูปแบบงานบริการประชาชนให้อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการของกรมฯ ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังตอบโจทย์แนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อรองรับยุคดิจิทัล ยกระดับการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมทรัพย์สินทางปัญญาตระหนักดีว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ จึงอาจก่อให้เกิดกรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ซึ่งเมื่อเกิดข้อพิพาทดังกล่าว ประชาชนสามารถใช้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์กับกรมฯ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ยื่นคำขอไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ที่ http://odr.thac.or.th หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th เลือก “การระงับข้อพิพาทออนไลน์”

2. ระบุอีเมลของคู่กรณีเพื่อเชิญคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน์

3. เมื่อคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการแล้ว การไกล่เกลี่ยจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการ เช่น การนัดหมาย การเจรจาผ่านทางแชทรูม หรือ Video Conference ตลอดจน การจัดทำร่างและลงนามในบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานระงับข้อพิพาท กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-5029 ในวันและเวลาราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *