ธ.ก.ส. ออกภาพยนตร์โฆษณาและสื่อสะท้อนอัตลักษณ์ในการมุ่งยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย

ธ.ก.ส. สะท้อนอัตลักษณ์ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ ธ.ก.ส. ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ” และสื่อสิ่งพิมพ์ตอกย้ำตัวตนองค์กรที่พร้อมอยู่เคียงข้างเกษตรกรและชุมชนชนบทในทุก ๆ สถานการณ์ ภายใต้คำมั่นสัญญาที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี Better Life ชุมชนที่ดี Better Community และความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม Better Pride

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 55 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้ชื่อ “ธ.ก.ส. ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ” เพื่อตอกย้ำภารกิจในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนด้านเงินทุนและการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศให้มั่นคงยั่งยืน ซึ่งเนื้อหาในภาพยนตร์โฆษณาสะท้อนถึงชีวิตของเกษตรกรที่แม้จะประสบปัญหาต่าง ๆ แต่ยังมี ธ.ก.ส. อยู่เคียงข้างและพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชน โดยโทนที่สื่อมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม ในเรื่องยังสื่อให้เห็นถึงความวิจิตร งดงามของภาคการเกษตรไทย แผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร สร้างคุณค่าและหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน โดยผู้รับชมสามารถเข้าถึงอารมณ์และเนื้อหาได้ แม้ไม่มีเสียงพากย์ประกอบ

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นภาพสะท้อนถึงเกษตรกรลูกค้า ทั้งลูกค้าดั้งเดิมที่เป็นผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เป็นผู้สืบทอดและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรม โดยใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการทั้งการผลิตและการตลาด มาสร้างการเติบโตรองรับการแข่งขันในอนาคต ส่วนภาพตรงกลางสื่อถึงพนักงาน ธ.ก.ส. ที่พร้อมอยู่คู่เคียงข้างในการก้าวเดินและเติบโตไปด้วยกันกับเกษตรกร โดยสื่อดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนหน้า ธ.ก.ส.สาขาทั่วประเทศ และป้ายโฆษณาทั้งบนรถไฟฟ้า สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

สื่อโฆษณาดังกล่าวตอกย้ำอัตลักษณ์และตัวตน ธ.ก.ส. ที่เป็นอยู่ และยังคงมุ่งมั่นทำต่อไป เพื่อสร้าง Better Life คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชนบท Better Community ชุมชนที่ดีและเข้มแข็งขึ้น และ Better Pride สร้างความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *