“น้ำบาดาล” เร่งสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการ เจาะ – ใช้ น้ำบาดาลต้องมีใบอนุญาต มิฉะนั้นจะมีความผิด

FacebookTwitterLine

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายนายวิทยา มีนิสัย ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่อำเภอบ่อพลอย และอำเภอเลาขวัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้กับผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์ เช่น ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู

ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ หากมีบ่อน้ำบาดาลอยู่แล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล หรือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลพร้อมชำระค่าธรรมเนียมคำขอ 10 บาท ต่อผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตน้ำบาดาลนั้น ซึ่งหากผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลแล้ว ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในอัตราเดียวกัน โดยขึ้นอยู่กับขนาดบ่อน้ำบาดาล คือ ขนาดบ่อน้ำบาดาลน้อยกว่า 4 นิ้ว ค่าธรรมเนียม 100 บาท ขนาดบ่อน้ำบาดาลตั้งแต่ 4- 6 นิ้ว ค่าธรรมเนียม 500 บาท และขนาดบ่อน้ำบาดาล ตั้งแต่ 8 นิ้วขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

มิฉะนั้นจะมีความผิดฐานเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลโดยมิได้รับอนุญาต ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

—————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *