ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขตตรวจราชการที่ 9, 13,14) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดนครราชสีมา

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13, 14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แปลงที่ดินหมายเลข NO 4843 เนื้อที่ 527-1-47 ไร่ โดย ส.ป.ก.จัดให้เกษตรกรรายละประมาณ 6 ไร่ เป็นแปลงที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และแปลงเกษตรกรรม 5 ไร่ และจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร จำนวน 60 ราย ณ บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ตำบลจรเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ดังกล่าว ได้ดำเนินการโดย สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินครบุรี (คทช.) จำกัด โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *