“วราวุธ” ตัดวงจรภัยแล้ง ส่งมอบโครงการน้ำบาดาล ช่วยชาวบ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์ กว่าพันชีวิตมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี

FacebookTwitterLine

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่  ตรวจราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน ที่บ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ 1 ใน 70 หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน้ำทำให้ประชาชนกว่าหนึ่งพันราย มีน้ำบาดาลสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี โดยมี

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม ทั้งนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำกินน้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตรก็ตาม ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนิน “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน”

ในหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 70 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี หนองคาย บึงกาฬ และศรีสะเกษ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชนมีน้ำบาดาลใช้ได้ทันสถานการณ์ช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาเยือน

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 รวมทั้งสิ้น 6,950 แห่ง โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน  มีเป้าหมายดำเนินการในหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 70 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะมีปริมาณน้ำบาดาลรวม 6.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 21,000 ครัวเรือน ซึ่งบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ 1 ใน 70 แห่งดังกล่าว ที่มีประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,100 ราย และจะมีปริมาณน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคถึง 78,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

———————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *