เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พด.ยอดผู้นำ” (LDD the Smart Leader)

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดและให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พด.ยอดผู้นำ” (LDD the Smart Leader)” ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เข้าใจหลักคิดและหลักการของผู้นำยุคใหม่ เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำพัฒนาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่ ซึ่งจะเป็นแรงผลักสำคัญในองค์กรเพื่อการบริหารงานองค์กรให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการวางแผนการสอนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์จุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการเขต 1 – 12 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 เขต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *