ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ย่านคลองสามวา และลาดกระบัง

วันที่ 3 ก.พ.64 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตคลองสามวา และเขตลาดกระบัง โดยตรวจการปฏิบัติงานเครื่องจักร บริเวณคลองสี่ตะวันออก เขตคลองสามวา ทำนบกั้นน้ำ บริเวณปากคลองตาสอน ถนนประชาพัฒน เขตลาดกระบัง และตรวจสภาพคลองตาสอน ณ โรงเรียนวัดขุมทอง เขตลาดกระบัง เพื่อ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา ผู้บริหารเขตพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากวิกฤติภัยแล้งในพื้นที่เขตคลองสามวา ซึ่งมีเกษตรกรประกอบอาชีพทำนา ประสบปัญหาเนื่องจากคลองสี่ตะวันออกมีสภาพคลองตื้นเขิน อีกทั้งน้ำในคลองแปดและคลองเก้าไม่สามารถไหลเข้าในคลองสี่ตะวันออกได้ ทำให้ชาวนาขาดแคลนน้ำในการทำนา สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักการระบายน้ำ ได้นำรถขุดลอกเข้ามาดำเนินการขุดลอก เริ่มจากคลองแปดเข้ามาถึงคลองสี่ตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.64 ปัจจุบันขุดลอกได้ระยะทางประมาณ 500 เมตร และเมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 ได้เพิ่มรถขุดลอก อีก 1 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น คาดว่าจะดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จในวันที่ 15 ก.พ.64 อย่างไรก็ตามในช่วงคลองที่ขุดลอกแล้วเสร็จ น้ำจากคลองแปดสามารถไหลเข้ามายังคลองสี่ตะวันออก เกษตรกรได้นำเครื่องสูบน้ำ เร่งสูบน้ำจากคลองสี่ตะวันออกเข้าพื้นที่นาได้แล้วบางส่วน ทั้งนี้ คลองสี่ตะวันออก เป็นคลองแนวทิศตะวันออก-ตก ที่เชื่อมต่อระหว่างคลองแปดและคลองเก้า ความกว้างประมาณ 10-15 เมตร ความยาวประมาณ 2,500 เมตร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนในพื้นที่เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ด้านล่างสุดของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก น้ำที่ได้รับการจัดสรรจากกรมชลประทาน จะผ่านคลองหลัก คือ คลองลำปลาทิว ซึ่งน้ำบางส่วนถูกดึงไปใช้ระหว่างทาง ทำให้น้ำในคลองสายหลัก มีระดับต่ำกว่าพื้นที่ด้านเหนือเขตลาดกระบัง ปัจจุบันน้ำในคลองลำปลาทิว จึงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าคลองซอยในพื้นที่มีการทำนาข้าวได้ ส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้ในทำการเกษตรในพื้นที่เขตลาดกระบัง สำหรับแนวทางการแก้ปัญหา แบ่งเป็น 2 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 คลองกระทุ้มล้มและคลองลำตาอิน สำนักการระบายน้ำได้นำรถขุดลอก จำนวน 1 คัน เข้าไปดำเนินการขุดลอก เมื่อวันที่ 30 ม.ค.64 เพื่อให้น้ำจากคลองลำปลาทิวไหลเข้าคลองลำพะอง คลองกระทุ้มล้ม และคลองคำตาอิน ความยาวรวม 2 คลอง ประมาณ 6,500 เมตร คาดว่าจะขุดลอกแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนก.พ.64 แนวทางการแก้ปัญหา

จุดที่ 2 คลองตาสอน มีความยาวประมาณ 3,157 เมตร ความกว้าง 15-20 เมตร ระดับขุดลอก -2.00 ม.รทก. เชื่อมระหว่างคลองประเวศบุรีรมย์และคลองลำอ้ายแบน มีพื้นที่ทำนาบริเวณใกล้เคียง ระดับน้ำในคลองแห้ง จึงมีความจำเป็นต้องสร้างทำนบชั่วคราว เพื่อสูบน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์เข้าไปในคลองตาสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง 1-2 เดือนในการทำนา ปัจจุบันสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้สร้างทำนบแล้วเสร็จ สำนักการระบายน้ำได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง มาติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถสูบน้ำเข้าคลองตาสอนได้แล้ว คาดว่าพรุ่งนี้ระดับน้ำในคลองจะอยู่ที่ระดับ 1 ม.รทก เกษตรกรสามารถสูบน้ำเข้าพื้นที่นาได้ นอกจากนี้ กทม.อยู่ระหว่างการสำรวจคลองเพื่อทำการเกษตรภายในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับทำการขุดลอกคลองและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *