MEA เปิดตัวโครงการ “MEA Energy Awards” ต่อยอด อาคารประหยัดพลังงานปีที่ 6

 

MEA เดินหน้าโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 ต่อเนื่องในปี 2564 หลังจากประสบความสำเร็จในโครงการ ฯ เฟสแรก ที่มีอาคารให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 300 แห่ง ปัจจุบันมีอาคารผ่านเกณฑ์ประเมิน MEA Index ไปแล้วทั้งสิ้น 203 แห่ง และในปีที่ 6 เริ่มเปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการ ฯ แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร จึงดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารอย่างต่อเนื่อง ให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานการใช้พลังงานที่เหมาะสมในสถานประกอบการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการประเมินการใช้พลังงาน เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ให้กับอาคารที่มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index) และเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นผู้ร่วมประเมินและเป็นที่ปรึกษาโครงการ ฯ สำหรับอาคารที่ผ่านเกณฑ์ยังสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จาก MEA เช่น บริการ Energy Training, บริการ Energy Audit, บริการดูแลระบบไฟฟ้า Better Care Service และการติดตั้ง EV Charger(Normal Charger) นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนผลประหยัดพลังงาน โดย MEA ได้ให้การสนับสนุนสูงสุดถึงอาคารละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีที่ 6 นี้ MEA มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นจึงออกแบบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Building Awards ในรูปแบบใหม่เป็น “ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS” มอบให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ใช้อาคารรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ อีกทั้งได้ปรับปรุงรูปแบบและเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานขึ้นใหม่สำหรับใช้เป็นตัวชึ้วัด โดยจะไม่มีการแข่งขันแบบต่อเนื่องเพื่อค้นหาอาคารดีเลิศเหมือนที่ผ่านมา แต่ได้กำหนดให้มีการประเมินอาคารด้านเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสม และมีคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับการใช้งานในอาคาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่ใช้อาคาร เป็นอาคารต้นแบบที่ดี โดยมีกลุ่มอาคารเป้าหมายที่เปิดรับสมัคร รวม 8 ประเภท ประกอบด้วย
1) ประเภทอาคารโรงพยาบาล
2) ประเภทอาคารโรงแรม
3) ประเภทอาคารสำนักงาน
4) ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
5) ประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
6) ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย
7) ประเภทอาคารโรงเรียน
8) ประเภทร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA มุ่งหวังที่จะได้เห็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งในเรื่องของความใส่ใจในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้อาคารต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว จากผลความสำเร็จโครงการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงานของ MEA แล้วทั้งสิ้น 203 แห่ง มีจำนวนอาคารเข้าร่วม 365 แห่ง สรุปผลงานของการดำเนินโครงการ รวม 5 ปี อาคารดำเนินการมาตรการปรับปรุงรวม 285 มาตรการ มีเงินลงทุนรวม 407.57 ล้านบาท สามารถลดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 39.46 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 154.79 ล้านบาท ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่า 22,973 ตัน

MEA จึงขอเชิญอาคารที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อขอรับการประเมิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถส่งใบสมัครพร้อมลงนามรับรองข้อมูลได้ที่อีเมล meaaward@gmail.com และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.meaenergyawards.info สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ประสานงาน คุณณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ และ คุณณัฐวุฒิ ทันหิกรณ์ ได้ที่หมายเลข 09 5775 7972, 08 9167 1222 หรือ โทรศัพท์ 0 2470 9604-8 ต่อ 1202,1302 (วันและเวลาราชการ)
โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4335658739794563/

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5743

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1357606983474442242?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=77853

▶️ Line OA: https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1161251328301063122

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *