‘ระบบจองคิว’ จากเว็บแอปพลิเคชัน ทางออกใหม่ของร้านนวดแผนไทยในชุมชน

       สถานบริการนวดที่เปิดบริการให้แก่ประชาชน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เนื่องจากเป็นสถานที่มีความจำเป็นต้องสัมผัสและติดต่อกับคนที่เข้ามาใช้บริการค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อลดผลจากการแพร่ระบาดและเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อลดการกระจายของโรค จึงทำให้มีผู้มาใช้บริการลดลง และบางส่วนต้องปิดกิจการชั่วคราว ส่งผลถึงรายได้ของผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยที่น้อยลง หรือขาดรายได้หล่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว

     สถานการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับ “ศูนย์นวดแผนไทยชุมชนหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ศูนย์นวดแผนไทยของชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จากผู้ใช้บริการที่ลดลง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หนึ่งในสมาชิกทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงเริ่มต้นโครงการ “นวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับการบริหารจัดการและขยายช่องทางการสื่อสารการตลาดของศูนย์นวดแผนไทยชุมชนหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” สำหรับการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พงศ์กร จันทราช อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นและผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าถึงวิธีการดำเนินงานว่า มีแผนการดำเนิน2 ส่วนที่ดำเนินควบคู่กันไป ส่วนแรกคือการพัฒนาระบบ โครงการฯ ได้นำสารสนเทศและการสื่อสาร รูปแบบ “เว็บแอปพลิเคชัน” เข้ามาช่วยจัดการข้อมูล เพื่อทำให้การบริหารจัดการภายในศูนย์นวดแผนไทยฯ แห่งนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายในเว็บแอปพลิเคชันมีลักษณะเด่นคือ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถจองคิว และตรวจสอบคิวก่อนเข้าใช้บริการ ซึ่งช่วยลดความแออัดของผู้เข้ามารอใช้บริการ ทั้งยังช่วยเพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) อันเป็นวิธีการหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินงานส่วนที่ 2 คู่ขนานไปด้วย คือการจัดฝึกอบรมการสื่อสารทางการตลาด ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 68 คน ในกลุ่มสมาชิกชมรมนวดแผนไทยตำบลหนองป่าครั่ง

     ดร.พงศ์กร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ อยู่ในช่วงการเรียนรู้วิธีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่เน้นไปที่การสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของการให้บริการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มาตรการรักษาความสะอาด หรือมาตรการลดจำนวนคน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางเพจเฟซบุ๊กในชื่อ “นวดแผนไทยหนองป่าครั่งสาขา1” และยูทูปในช่อง “นวดแผนไทยหนองป่าครั่ง” ไม่เพียงแต่กลุ่มเป้าหมายเท่านั้น แต่ทางด้านศูนย์นวดแผนไทยฯ เองยังได้ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการสับเปลี่ยนเวลาของพนักงาน รวมถึงวางแผนใช้ระบบจองคิวจากเว็บแอปพลิเคชันในอนาคต ซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริง จากแนวทางการปรับตัวดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันพนักงานและเจ้าหน้าที่ในศูนย์นวดแผนไทยฯของชุมชน ยังคงสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในช่วงสภาวะวิกฤติอย่างมั่นใจได้ต่อไป

 ผลที่เกิดภายในโครงการฯ จากการนำเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยบริหารจัดการ ผนวกรวมกับการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ศูนย์นวดแผนไทยฯ จากเดิมอาจเคยเป็นสถานที่ที่หลายคนกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยจากการแพร่กระจายของโรค แต่การปรับตัวโดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพเป็นสำคัญ จึงทำให้ศูนย์นวดแผนไทยฯ ยังคงเป็นสถานที่ผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่จากทำงานของใครหลายคน ทั้งยังช่วยให้พนักงานภายในศูนย์นวดแผนไทยของชุมชนยังคงมีรายได้จากการประกอบอาชีพในช่วงวิกฤตเศรษฐกิ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *