กรมควบคุมโรคร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และเครือข่าย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในศาสนสถาน

กรมควบคุมโรคร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และเครือข่าย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในศาสนสถาน

กรมควบคุมโรค บูรณาการการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกในศาสนสถาน เพื่อน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในศาสนสถานสู่การปฏิบัติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567

วานนี้ (9 มิถุนายน 2566) ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
พลอากาศเอก นายแพทย์สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ, ดร.นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง,
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ผู้บริหาร บุคลากร และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ รวม มากกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกในศาสนสถาน ภายใต้โครงการ : เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567 โดยมี พระธรรมราชานุวัตร พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมในงาน ได้มีการสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท เก็บขยะบริเวณวัด ทำความสะอาดวัด และประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิม และถวายพระราชกุศลฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน ศกนี้ต่อไป รวมทั้ง ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 500 รูป เป็นธรรมทาน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกในศาสนสถานในครั้งนี้ เป็นการน้อมนำกระแส
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในศาสนสถาน และเป็นการ
บูรณาการการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567

ดร.นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 มิถุนายน 2566 พบรายงานผู้ป่วยจำนวน 19,503 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 29.47 เสียชีวิต 17 ราย และจำนวนผู้ป่วยปี 2566 มากกว่า ปี 2565 ณ ช่วงเวลาเดียวกันถึง 3.8 เท่า กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงที่สุด ได้แก่ อายุ 5-14 ปี รองลงมา 15-24 ปี จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงที่สุดในช่วงเดือนที่ผ่านมา คือ จังหวัดตราด น่าน จันทบุรี แม่ฮ่องสอน และสตูล ตามลำดับ ซึ่งการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำได้โดยป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด ทายากันยุงหรือนอนในมุ้ง กำจัดแหล่งวางไข่ยุงลายรอบบ้าน ทำลายภาชนะที่มีน้ำขัง หรือใช้ทรายกำจัดลูกน้ำบริเวณน้ำขัง และที่สำคัญต้องไม่สร้างแหล่งวางไข่ยุงลายเพิ่มขึ้น โดยใช้หลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้านให้สะอาด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ให้มีความเป็นระเบียบ ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ บริเวณรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งวางไข่ยุงลาย และ เก็บน้ำ โดยปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งขัดขอบภาชนะ เพื่อกำจัดไข่ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้


ข้อมูลจาก : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ/กองโรคติดต่อนำโดยแมลง/
สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *