กรมการแพทย์เร่งส่งเสริมผู้พิการเข้าถึงการช่วยเหลือได้มากขึ้น มอบศูนย์ตาปลอมโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์อบรมทักษะการผลิตแก่บุคลากร

กรมการแพทย์เร่งส่งเสริมผู้พิการเข้าถึงการช่วยเหลือได้มากขึ้น มอบศูนย์ตาปลอมโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์อบรมทักษะการผลิตแก่บุคลากร

กรมการแพทย์เร่งส่งเสริมผู้พิการเข้าถึงการช่วยเหลือได้มากขึ้น มอบโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการผลิตอวัยวะเทียม เพื่อปรับปรุงเทคนิคด้านการทำตาปลอมเฉพาะบุคคล ให้เหมือนของจริงที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจ ลดความกังวลและสร้างคุณภาพชีวิตในสังคมของผู้สูญเสียดวงตาให้ดียิ่งขึ้น

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญ เมื่อเกิดการสูญเสียย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจ ผู้ที่สูญเสียอวัยวะย่อมขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม ยิ่งดวงตาที่เป็นองค์ประกอบสำคัญบนใบหน้า เมื่อได้รับโอกาสที่ทำให้เหมือนคนปกติได้ จึงได้ความมั่นใจคืนมา เป็นการช่วยเยียวยาจิตใจจากความทุกข์ของผู้ที่สูญเสียดวงตา ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขได้

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และ แพทย์หญิง
อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล หัวหน้าศูนย์ตาปลอม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่สูญเสียดวงตา โดยทางโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาด้านจักษุ มีเทคโนโลยีเครื่องมือทางด้านจักษุที่ทันสมัยพร้อมให้บริการ ทั้งยังสนับสนุนบุคลากรให้มีการอบรมพัฒนาตนเองเสมอ ในครั้งนี้ทางศูนย์ตาปลอมได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการผลิตอวัยวะเทียมขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก Mr. John Pacey-Lowrie ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำตาปลอมมากกว่า 50 ปี ในการให้ความรู้และอบรมแนะนำเทคนิคการทำตาปลอม เพื่อพัฒนาทักษะและผลงานให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ศูนย์ตาปลอมโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เราได้ให้การดูแลผู้ที่สูญเสียดวงตาไปแล้วจำนวน 1,824 ราย นอกจากนี้ยังให้บริการทำเปลือกตาปลอมและนิ้วเทียมด้วยเช่นกัน เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ลดความกังวล เสริมความมั่นใจในการเข้าร่วมใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนคนทั่วไป โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างสืบเนื่องต่อไป


กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ #ศูนย์ตาปลอม #ตาปลอม

ขอขอบคุณ
23 กุมภาพันธ์ 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *