กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยแบบจำลอง WRF-chem ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ 7.00 น. ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2564

FacebookTwitterLine

ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยแบบจำลอง WRF-chem ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ 7.00 น. ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2564 ดังนี้

ระหว่างวันที่ 16 – 18 ม.ค. 64 คุณภาพอากาศใน กทม. และปริมลฑลมีแนวโน้มค่าฝุ่นละอองลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันที่ 16 จะพบค่าฝุ่นสูงเพียงบางพื้นที่ และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วง 17-18 โดยปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ที่เอื้อต่อการลดการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ได้แก่

• ความเร็วลมที่เพิ่มขึ้น
• เพดานการลอยตัวของฝุ่นมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
• สภาพอากาศทีนิ่ง/ลมสงบ ลดลง

ผลการคาดการณ์สถานการณ์ประมวลผลด้วย Super Computer ของ NECTEC/สวทชhttps://www.facebook.com/v3.3/plugins/page.php?adapt_container_width=true&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df25074c08a5f46c%26domain%3Dwww.thailandplus.tv%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.thailandplus.tv%252Ff284267ab2b4c14%26relation%3Dparent.parent&container_width=300&hide_cover=false&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FThailandplus.Online%2F&locale=th_TH&sdk=joey&show_facepile=true&small_header=false&tabs=timeline&width=

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *