กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดบ้านต้อนรับสถาบันเค อะโกร-อินโนเวทสนับสนุนการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางอาหาร ยา และสมุนไพร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดบ้านต้อนรับสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท
สนับสนุนการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางอาหาร ยา และสมุนไพร

กรมวิทย์ เปิดบ้านต้อนรับสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย ในการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางอาหาร ยา และสมุนไพร เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากพืชยา ภายใต้โครงการน่านแซนด์บ็อกซ์


วันนี้ (27 มิถุนายน 2566) นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ มีการวิจัยพัฒนาทางห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล มีห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ การผลิตสารมาตรฐาน รวมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพและมีความสามารถทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับงานวิจัย และสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จึงสนับสนุนการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางอาหาร ยา และสมุนไพร ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางห้องปฏิบัติการ การวิจัยพัฒนาต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย
นายแพทย์บัลลังก์ กล่าวว่า วันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย ในการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสมุนไพร ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์เครื่องยาสถาบันวิจัยสมุนไพร ห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยาสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ศูนย์สารมาตรฐานยาและยาเสพติด สำนักยาและวัตถุเสพติด ห้องปฏิบัติการตรวจโลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืช และยาสัตว์ตกค้าง สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ทั้งนี้สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท มีแนวคิดในการมุ่งเน้นการปลูกพืชสมุนไพรใต้ป่าที่จะนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยาพัฒนาจากสมุนไพรที่ได้คุณภาพและสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในจังหวัดน่านได้ รวมถึงทางสถาบันฯ ยังมีแผนในการจัดสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจวัตถุดิบพืชสมุนไพรภายใต้โครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ได้แก่ ห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วนเกษตรพฤกษเภสัช จังหวัดน่าน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบคุณภาพเบื้องตัน ของวัตถุดิบพืชยาจากเกษตรกรภายใต้โครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ และศูนย์รับรองคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร ภายใต้ความร่วมมือกับคณะเภสัชตาสตร์ จุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**** 27 มิถุนายน 2566 ****

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *