กรมวิทย์ฯ จับมือ ปส. ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรวิทยารังสีของประเทศ ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีที่ถูกต้อง

          วันนี้( 6 มิถุนายน 2566) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรวิทยารังสีของประเทศ โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นผู้ลงนาม และมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี

          นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการนำรังสีไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการแพทย์สาธารณสุข ที่ใช้ในการรักษา ซึ่งการนำไปใช้ประโยชน์ต้องมีการอ้างอิงผลการวัดที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมมือพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยารังสี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสอบกลับได้ของการวัดปริมาณรังสีในประเทศไทย ผ่านมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

         โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้สนับสนุนการถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการทดสอบและสอบเทียบทางรังสีสู่ผู้ใช้งานภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การวัดปริมาณรังสีทั้งด้านรังสีรักษา รังสีวินิจฉัย และรังสีระดับป้องกันมีความถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาหรือวินิจฉัยโรคด้วยรังสีได้รับปริมาณรังสีที่ถูกต้องตามที่แพทย์ต้องการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่เกี่ยวข้องปลอดภัยจากรังสี

         นอกจากนี้ยังดำเนินงานวิจัยด้านมาตรวิทยาทางรรังสีร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยาทั้งในและต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *