กรมวิทย์ฯ ผ่านการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการไทยในระดับสากล

       นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์การอนามัยโลกในการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ ปัจจุบันได้รับการรับรอง ในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพวัคซีนให้กับองค์การอนามัยโลกหลายชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนป้องกันโรคไอกรน โดยในช่วง 5 ปี ได้ทำการทดสอบวัคซีนชนิดต่างๆ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 20 รุ่นการผลิต ทั้งนี้ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาตรวจประเมินศักยภาพของห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถุเป็นระยะๆ

          เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันชีววัตถุ ได้ให้การต้อนรับ Mrs. Alexandrine Maes และ  Dr. In Yeong Hwang ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก ในโอกาสที่สถาบันชีววัตถุ ได้รับการตรวจประเมินศักยภาพ ของห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีน

          สำหรับตัวชี้วัดของการตรวจประเมินหลัก คือ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สถานที่ปฏิบัติงาน บุคลากร และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจความแรงของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่องค์การอนามัยโลกส่งตรวจ นอกจากนี้ยังตรวจสอบศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการตรวจประเมินเป็นการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ กับผู้เกี่ยวข้องในรายละเอียดแต่ละวัคซีนที่ทดสอบ พร้อมตรวจสอบเอกสารมาตรฐานวิธีปฏิบัติการ ตรวจสอบสถานที่ทั้งห้องปฏิบัติการ และศูนย์สัตว์ทดลอง

           “การรับการตรวจประเมินศักยภาพของห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถุในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างความมั่นใจให้กับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก           มากยิ่งขึ้น สำหรับประชาชนผู้ฉีดวัคซีนในประเทศไทยขอให้มั่นใจในวัคซีนที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้มีการทดสอบคุณภาพตามาตรฐานสากล และสถาบันชีววัตถุมีความพร้อมการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงให้กับองค์การอนามัยโลกต่อไป โดยให้การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ เพื่อควบคุมคุณภาพวัคซีนให้มีมาตรฐานในระดับสากล” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *