กรมสุขภาพจิต จับมือ บอทน้อยกรุ๊ป พัฒนาระบบแชทบอท ให้ความรู้ คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

วันนี้ (22 มกราคม 2564) กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ บริษัท บอทน้อยคอนซัลติ้ง จำกัด จัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการวิจัยในการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการให้ความรู้ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับประชาชนผ่านทางข้อความออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเสริมศักยภาพ พร้อมวางแผนเชิงรุกในการประเมินและปรับปรุงการใช้งานพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในยุค THAILAND 4.0

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนมีความวิตกกังวลจากสถานการณ์ทางสังคมอย่างมาก ซึ่งกรมสุขภาพจิตมีการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ทั้งทางโทรศัพท์และข้อความผ่านทาง Facebook แต่เนื่องจากอัตราการขอรับบริการมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี อาจทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในอนาคต การตอบสนองในบางช่วงเวลาอาจล่าช้ามากขึ้น จากปัญหาดังกล่าว กรมสุขภาพจิตจึงเล็งเห็นประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนผ่านทางข้อความออนไลน์ โดยในระยะเริ่มต้นจะเป็นการศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชนผ่านทาง Facebook เป็นลำดับแรก มุ่งเป้าพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับระดับของอารมณ์ และรวบรวมรูปแบบภาษาและเนื้อหาคำปรึกษาที่เหมาะสมจากผู้ให้บริการที่เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาของกรมสุขภาพจิต นำไปสู่การเสริมการให้บริการตอบปัญหาด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต ซึ่งการให้บริการนี้จะสามารถช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจิต สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิตได้มากเพิ่มขึ้นผ่านทางข้อความออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น

ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย ประธานบริษัท บอทน้อยคอนซัลติ้ง จำกัด เปิดเผยว่า มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาการเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Chatbot AI ในการให้การปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพจิต โดยทาง บริษัท บอทน้อยคอนซัลติ้ง จำกัด ยินดีที่จะสนับสนุนและผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือนี้ ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสุขภาพจิตคาดว่าซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ด้วยการพัฒนาระบบ Chatbot AI เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในด้านการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับประชาชน โดยระบบปัญญาประดิษฐ์จะช่วยในสื่อสาร การให้ปรึกษาเบื้องต้น ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้น และตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราสามารถให้การปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการให้บริการนี้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยและวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในยุคอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *