กรมสุขภาพจิต ส่งทีมรถโมบายคลายเครียดลงพื้นที่ชลบุรีและสมุทรปราการ เร่งเยียวยาจิตใจให้ประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์โควิด 19


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กรมสุขภาพจิต เร่งดำเนินงานเชิงรุกส่งรถโมบายคลายเครียดและทีมเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการเยียวยาจิตใจกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในการรับมือกับการระบาดของเชื้อโควิด 19


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 กรมสุขภาพจิตได้เร่งดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเสริมให้มีบริการรถโมบายคลายเครียด ซึ่งจะมีการคัดกรองสุขภาพจิต ผ่านระบบ Mental Health Check in ให้บริการตรวจวัดความเครียดและการไหลเวียนของเลือด ด้วยเครื่อง Biofeedback (HRV) พร้อมแปลและรายงานผลโดยนักจิตวิทยา การให้บริการนวดคลายเครียด ด้วยเก้าอี้นวดไฟฟ้า และการให้คำปรึกษาให้กับประชาชน เป็นการดูแลด้านสุขภาพจิตเสริมจากการให้บริการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภายในพื้นที่ที่ได้เข้าเยียวยาในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว ในวันนี้ได้เสริมการบริการด้านสุขภาพจิตเชิงรุกด้วยรถโมบายคลายเครียดและนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อวางแผนการทำงานและการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า รถโมบายคลายเครียดที่นำมาเสริมนี้ จะเริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 11 มกราคมนี้โดยพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลสุขภาพจิตใจ หรือการปฐมพยาบาลทางใจให้กับประชาชนที่พบว่ามีภาวะความเครียดสูง จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้นอกจากจะเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ยังเป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาภาวะสุขภาพจิตในอนาคต เพื่อสู้ภัยโควิด 19 ในระยะถัดไปอีกด้วย ซึ่งจะขอความร่วมมือจากประชาชน ก็คือ ประชาชนต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสภาพจิตใจทั้งของตัวเองและคนรอบข้าง หลัก 3 ส. คือ ส 1 สอดส่องมองหา (Look) โดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ส 2 ใส่ใจรับฟัง (Listen) อย่างตั้งใจ เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความเครียดจากสถานการณ์ในครั้งนี้ได้บอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ และ ส 3 ส่งต่อเชื่อมโยง (Link) โดยให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ที่เหมาะสมต่อไป โดยรถโมบายคลายเครียดนี้จะเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบของมาตรการวัคซีนใจที่จะช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสถานการณ์ครั้งนี้ต่อไป

กรมสุขภาพจิตขอรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ด้วยการดูแลจิตใจของตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงดูแลจิตใจของคนรอบข้าง และขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรทุกฝ่าย และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ประจำทีมรถโมบายคลายเครียดจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาและโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจสามารถตรวจสอบสภาพจิตใจของตนเองผ่านทางแอปพลิเคชั่น Mental Health Check In และหากมีข้อสงสัย เกิดความเครียด ท้อแท้ หรือวิตกกังวลอย่างมาก สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *