กรมอนามัย จับมือ การประปานครหลวง พร้อมส่งมอบน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ให้ประชาชน

กรมอนามัย จับมือ การประปานครหลวง พร้อมส่งมอบน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ให้ประชาชน

วันนี้ (7 มีนาคม 2567) ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงอัจฉรา
นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง ลงนามความร่วมมือ
ว่าด้วยการจัดการคุณภาพน้ำประปา โดยมี นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชน
แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การพัฒนาน้ำประปาของประเทศ
ให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย กรมอนามัย และการประปานครหลวง ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการปฏิบัติงานในพื้นที่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ การยกร่างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนคุณภาพน้ำประปาปนเปื้อนในอาคารสูง การสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเรื่องคุณภาพน้ำประปา โดยเฉพาะกรณีน้ำประปาเค็ม การสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนในการบริโภคน้ำประปา และ การดำเนินงานโครงการในพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการคุณภาพน้ำประปาในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดการคุณภาพน้ำประปาในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งการปฏิบัติงานร่วมกันที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพ


นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับการลงนามความร่วมมือ
ว่าด้วยการจัดการคุณภาพน้ำประปาในครั้งนี้ แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ลงนามร่วมกับ
นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือในทุกด้าน เพื่อจัดการคุณภาพน้ำประปา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาให้แก่ประชาชนและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศ 2) พัฒนาองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน ข้อกำหนดทางวิชาการ ในการจัดการคุณภาพน้ำประปาให้สะอาด ปลอดภัย 3) แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาเพื่อสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปา รวมทั้ง พัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคุณภาพน้ำประปา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสอง
“ทั้งนี้ กรมอนามัย ยังคงเดินหน้าในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำประปา ร่วมกับการประปานครหลวง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งวางแผนการทำงานร่วมกัน เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาคีเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการจัดการน้ำอุปโภค บริโภค ที่มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพน้ำประปา” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว


กรมอนามัย / 7 มีนาคม 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *