กรมอนามัย ลงพื้นที่ BTS สยาม รณรงค์ป้องกันโควิด-19 ในระบบรถไฟฟ้า คุมเข้ม สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือบ่อย ๆ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม เพื่อรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมกำหนดให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า สวมหน้ากากทุกครั้ง และขอความร่วมมือให้หมั่นล้างมือบ่อย ๆ

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าภายหลังรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สยาม ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร ว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะขนส่งสาธารณะประเภทรถไฟฟ้าที่ในแต่ละวันมีผู้โดยสารที่ใช้บริการจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ซึ่งจากผลสำรวจอนามัยโพลประเด็นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ในการป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564 จากประชาชนทั่วประเทศ 8,116 คน พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมสวมหน้ากากเป็นประจำเมื่อไปที่สาธารณะร้อยละ 96.5 โดยสวมตลอดเวลาขณะใช้บริการรถสาธารณะ ร้อยละ 77.6 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้คนไทยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกัน/สถานที่แออัด เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 คือ มากกว่าร้อยละ 85


​“ทั้งนี้ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1) อาคารสถานีโดยสาร จัดให้มีการคัดกรองผู้โดยสาร โดยควบคุมบริเวณทางเข้า-ออก พร้อมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ มีการทำความสะอาดบริเวณสถานีและจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ เช่น เคาท์เตอร์จำหน่ายตั๋ว ราวบันได จัดระยะห่างระหว่างรอคิวมากกว่า 1 เมตร ทั้งบริเวณชานชาลา และมีการระบายอากาศที่ดี ทำความสะอาดระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 2) ยานพาหนะ ต้องทำความสะอาดจุดเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ประตู ราวจับ เบาะนั่ง พนักพิง และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ในรถโดยสาร 3) พนักงานขับรถและพนักงาน ผู้ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ระหว่างที่ให้บริการและหมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม ให้งดปฏิบัติงาน และ 4) ผู้โดยสาร ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

​ทางด้าน นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรุนแรงมาอีกระลอกนั้น เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดให้แก่ผู้โดยสาร และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ บริษัทฯ ได้คุมเข้มมาตรการป้องกันในทุกด้าน ประกอบด้วย การคัดกรองอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการในระบบ อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส คัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่พนักงานทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า และตลอดเวลาที่ใช้บริการ หลีกเลี่ยงการพูดคุยในขบวนรถไฟฟ้า พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า และจุดสัมผัสร่วมภายในสถานีทุกชั่วโมง จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ทุกทางเข้า-ออกสถานี และบริการแอลกอฮอล์เคลื่อนที่บนชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในขบวนรถที่สถานีปลายทางทุกขบวน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารทุกท่าน


“นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้นำขบวนรถไฟฟ้าออกวิ่งให้บริการมากที่สุด พร้อมทั้งเพิ่มการให้บริการด้วยความถี่สูงสุดเป็น 2 นาที 25 วินาที จากเดิม 2 นาที 40 วินาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมมาตรการ Social Distancing นอกเหนือจากมาตรการลดความเสี่ยงต่าง ๆ และขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านลงทะเบียน “ไทยชนะ” เมื่อเข้าและออกจากขบวนรถไฟฟ้าขบวนนั้น ๆ ด้วยการพิมพ์หมายเลขรถไฟฟ้า 4 หลัก ลงใน Application ‘BTS SkyTrain’ หรือ Line Official : @btsskytrain” นายสุมิตร กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *