กรมอนามัย หนุนเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ เสริมกระโดดเชือก ลดเนือยนิ่ง

กรมอนามัย หนุนเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ เสริมกระโดดเชือก ลดเนือยนิ่ง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายเสริมเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรอบรู้             ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เสริมการกระโดดเชือกเพื่อให้มีกิจกรรมทางกายเพียงพออย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน  

วันนี้ (22 มิถุนายน 2566) นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการเป็นประธานพิธีเปิดตัว (Kick off) การขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการกระโดดเชือก ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า ผลการสํารวจระดับกิจกรรมทางกายในประชากรไทย พบว่า
เด็กและเยาวชน มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 16.1 มีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูง ร่วมกับ                  การบริโภคอาหารเกินความต้องการและนอนหลับไม่เพียงพอ ส่งผลให้ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน รวมถึงภาวะเตี้ย                มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เด็กไทยกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องแก้ไข    อย่างจริงจังและต่อเนื่อง กรมอนามัยให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนให้มีทักษะการดำเนินชีวิตตามช่วงวัย ทั้งทักษะการเรียนรู้ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย จึงนำการกระโดดเชือกเข้ามาส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายควบคู่กับการรับประทานอาหารและการนอนหลับ   ที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง เก่ง ดี มีทักษะ มีความคิดดี ความรู้ดี
ก้าวสู่การเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ

นายแพทย์อุดม อัศวุฒมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังหลัก  ในการพัฒนาประเทศ จากรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอลดลง การกระโดดเชือกจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและเพียงพอ คือ มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนัก จนรู้สึกเหนื่อย อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน โดยสะสมต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป ช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีภูมิต้านทานในยุคใหม่อย่างสมดุล

“ที่สำคัญ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพลศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีกิจกรรมทางกายเหมาะสมกับช่วงวัย รวมทั้งสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทางกายด้วยการกระโดดเชือกให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดีต่อการกระโดดเชือกให้กับผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด เป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพต่อไป”    ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กล่าว

***

กรมอนามัย / 22 มิถุนายน 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *