รพร.นครไทย เป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดูแลสุขภาพพระสงฆ์และชาวพิษณุโลก

รพร.นครไทย เป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดูแลสุขภาพพระสงฆ์และชาวพิษณุโลก

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ชื่นชมเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมส่งเสริม ดูแลสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนชาวพิษณุโลก พร้อมกันนี้ได้มอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วยและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ หลายโครงการ โดยกำหนดเป็น 1 ในนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเป็นยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อาทิ โครงการพาหมอไปหาประชาชน, โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา, โครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยได้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอย่างต่อเนื่อง

โดย “โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา” มีพระสงฆ์ที่ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ 205 รูป พบพระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 20.18 และกลุ่มป่วยร้อยละ 44.04 โรคที่พบมากสุด 3 อันดับ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือด “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ได้จัดกิจกรรมที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จำนวน 20 คลินิก ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 4,500 คน ส่วน “โครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ” ในปีงบประมาณ 2566 ให้บริการใส่ฟันเทียม 198 ราย และปีงบประมาณ 2567 มีให้บริการใส่ฟันเทียมไปแล้ว 71 ราย ส่วนบริการรากฟันเทียม มีผู้ขอรับบริการ 18 ราย ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพและสภาพสันเหงือก ได้รับการฝังรากเทียมไปแล้ว 3 ราย
ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง 7 สาขา ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม ออโธปิดิกส์ กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม วิสัญญีวิทยา และเวชศาสตร์ครอบครัว มีการพัฒนาระบบบริการดิจิทัล เป็น OPD และ IPD Paperless จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ 5 แห่ง และพัฒนาทีม 3 หมอ ครอบคลุมเป้าหมายทุกพื้นที่ในอำเภอนครไทย
21 กุมภาพันธ์ 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *