รพร.เลิงนกทา จ.ยโสธร พัฒนาตามแนวทางรพ.ต้นแบบแห่งความสุข ดูแลทั้งประชาชนและบุคลากรผู้ให้บริการ

รพร.เลิงนกทา จ.ยโสธร พัฒนาตามแนวทางรพ.ต้นแบบแห่งความสุข ดูแลทั้งประชาชนและบุคลากรผู้ให้บริการ

ประธานองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านผู้ตรวจราชการ สธ. เผยความสำเร็จการดูแลสุขภาพคนในชุมชน เพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและหัวใจ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีความสุข และพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นระดับจังหวัด

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2567) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พลเอก สุรยุทธ์
จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ได้พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ในทศวรรษที่ 5 ของเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ชุมชนมีสุขภาวะ มีการจัดทำโครงการดูแลประชาชนกลุ่มต่างๆ อาทิ การรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ในความร่วมมือของมูลนิธิ พอ.สว. โดยในปี 2566 และ 2567 ทำการผ่าตัดรวม 438 ดวงตา ผู้ป่วยทุกรายมีระดับการมองเห็นดีขึ้น, การถวายการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณรและผู้นำศาสนา ทั้งการตรวจรักษาและบริการทันตกรรม รวม 564 รูป, การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง Colonoscopy เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา ทำให้ค้นพบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และส่งเข้ารับการรักษา 9 ราย และการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต พัฒนา IQ และ EQ ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน เป็นต้น

นายแพทย์สมฤกษ์กล่าวต่อว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้รับบริการมีความสุข มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน อาทิ คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ทันเวลาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรมีความสุข มีการดูแลจัดสิ่งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับบุคลากร ซึ่งส่งผลให้ค่าความสุขในการทำงาน (Happinometer) เพิ่มขึ้นเป็น 70 คะแนน อาทิ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ช่วยให้บุคลากรได้รับตรวจรักษาและติดตามต่อเนื่อง ส่งผลให้มีสุขภาพดีขึ้น เจ็บป่วยลดลง, การตรวจวัด ตัดรองเท้า ให้ได้สวมรองเท้าที่ถูกหลักสรีระ ช่วยลดอาการเมื่อยล้า เป็นต้น และยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรมีความสุข ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรคุณธรรม จนได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นระดับจังหวัด ในปี 2566, พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN อยู่ในระดับ ดีมาก Plus และยังพัฒนาเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ระดับทอง ใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ พร้อมมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ดูแลประชาชนในเขตอำเภอเลิงนกทาและอำเภอไทยเจริญ รวม 188,659 คน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอีก 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนางคนิคม และอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอดอนตาล และอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รวมประชากรชายขอบประมาณ 200,000 คน ปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทาง 11 สาขา ได้แก่ ศัลยกรรมทั่วไป, สูตินรีแพทย์, ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์, ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, รังสีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, อายุรกรรม, กุมารแพทย์, โสต ศอ นาสิก, จักษุและเวชศาสตร์ครอบครัว

* 7 กุมภาพันธ์ 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *