“รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY”สาระและบันเทิง เพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด

 

             เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพมหานคร  ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY  ช่วง TALK TO THE PRINCESS ทรงตอบคำถามจากสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม โดยมีนายธโนทัย  เอื้ออมรรัตน์, นายพงศภัค  อุดมโภชน์  และนางสาวแคริส เจน  สมิท  เป็นผู้ดำเนินรายการ

              หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ    TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า“รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY”  เป็นรายการโทรทัศน์ที่กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  จัดทำขึ้นด้วยแนวคิด ที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ TO BE NUMBER ONE กับสมาชิกโครงการฯ เยาวชน และประชาชนทั่วไป นำเสนอด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่มีความหลากหลายแบบ Variety Edutainment โดนใจคนรุ่นใหม่ ปลุกกระแสการต่อต้านยาเสพติด สร้างแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปให้มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ เสริมสร้างกิจกรรมในหมู่สมาชิกและสร้างเครือข่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวพระปณิธานขององค์ประธานในการส่งเสริมเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ให้ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

            เนื้อหาใน “รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY” จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงๆละ 15 นาที

               “ช่วงที่ 1  TALK TO THE PRINCESS” เป็นช่วงที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงตอบจดหมายสมาชิก ที่ส่งถึงรายการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมาย ไปรษณียบัตร อีเมล์ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงคัดเลือกจดหมายและทรงตอบคำถามทั้งหมดด้วยพระองค์เอง โดยเนื้อหาของจดหมายที่จะนำมาออกรายการ เช่น จดหมายถามคำถาม , ปรึกษาปัญหา , แสดงความคิดเห็นและเล่าเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัว โดยมีศิลปินหรือดาราวัยรุ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่นำข้อความในจดหมายขึ้นกราบทูลเพื่อทรงตอบ

            “ช่วงที่ 2  Like & Share  TO BE NUMBER ONE NEWS”  

            • เป็นพื้นที่สำหรับการนำข่าวสาร/ เรื่องราวที่เป็นสาระความรู้ต่างๆ เช่น  เทคโนโลยี , แฟชั่น , ดนตรี , ศิลปะ , กีฬาและเรื่องราวต่างๆ ที่วัยรุ่นสนใจ  เป็นการนำความเคลื่อนไหว ทันสมัยล่าสุดมานำเสนอ  โดยสอดแทรกสาระความรู้และมุมมองที่น่าสนใจ

           • เป็นการนำเสนอผลงานของกลุ่มสมาชิก จากชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน  สถานประกอบการ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด  รวมถึงกิจกรรมการประกวดต่างๆ ที่โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดขึ้น หรือโครงการอื่นๆที่สมาชิก TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วมและประสบความสำเร็จ เพื่อให้เพื่อนๆ สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้ร่วม รับทราบความก้าวหน้าของโครงการ

            ในขณะที่ช่วงที่ 3  Star Inspire  ประกอบด้วย

                “TO BE NUMBER ONE IDOL” นำเสนอแบบอย่างที่ดี ต้นแบบของคนรุ่นใหม่ โดยนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายของบุคคลซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเยาวชน วัยรุ่นที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน เช่น ศิลปิน ดารา นักกีฬา หรือผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ ในรูปแบบ Variety Talk ผ่านการนำเสนอกิจกรรมที่เขาเหล่านั้นชื่นชอบ  ทั้งดนตรี , กีฬา , ศิลปะ และวิชาการ ฯลฯ เพื่อสร้างแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดี แก่เยาวชน   คนรุ่นใหม่ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้

              “TO BE NUMBER ONE GUY” เป็นเวทีแสดงความสามารถของสมาชิกในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบของกลุ่มสมาชิกหรือเฉพาะบุคคล เพื่อสื่อว่า “พวกเขาหรือเธอเป็นหนึ่งได้” ด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น มายากล , เล่นดนตรี , Dance , เต้น , B-Boy และมวยไทย ฯลฯ

                หม่อมหลวงยุพดีกล่าวในตอนท้ายว่า สามารถติดตามความเคลื่อนไหวใน “โครงการ TO BE NUMBER ONE” ข่าวสารและสาระบันเทิงต่างๆ ที่น่าสนใจจาก“ รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY”  ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 – 21.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *