“วศ.อว. ร่วมมือ อย. เตรียมเปิดศูนย์ One Stop Service และร่วมตรวจสอบ ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ร่วมดูแลมาตรฐานความปลอดภัยประชาชน”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล และท่านศุภมาส อิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.
ที่ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการปรับปรุง ลดขั้นตอนและระยะเวลา รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถผลิตและขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. ได้ประชุมหารือความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขในการเปิดศูนย์ One Stop Service ร่วมให้บริการ ณ จุดเดียว สามารถส่งขึ้นทะเบียน อย. ได้ด้วย และร่วมตรวจสอบ ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และดูแลมาตรฐานความปลอดภัยประชาชน

รวมถึงในประเด็นการสร้างความร่วมมือด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยเห็นพ้องในการที่ วศ. รับหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และนำผลการทดสอบไปใช้ในการติดตามคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าผลิตภัณฑ์ การเฝ้าระวังตลอดจนการป้องกันปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค สำหรับ อย. จะทำหน้าที่สำรวจตลาดตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยและเก็บตัวอย่างสินค้ามาตรวจที่ อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังสินค้าที่เคยเกิดปัญหาหรือเคยทำผิดมาก่อน โดยจะเก็บสินค้ามาทดสอบซ้ำหรือตรวจสอบคุณภาพหลังให้ไปปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงสินค้าที่กำลังเป็นกระแสความสนใจหรือเป็นประเด็นเร่งด่วนด้านความปลอดภัยของประชาชน

การดำเนินงานในลักษณะความร่วมมือกับ อย. ซึ่งเป็นหน่วยงานมีบทบาทภารกิจที่สอดคล้องกันจึงยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายในการร่วมกำหนดมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลังจากนี้ วศ. และ อย. จะเร่งกำหนดแนวทางความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *