สธ.ส่งเสริมบุคลากร สวดมนต์-เจริญภาวนา เป็นกิจวัตร สร้างสุขภาพดีทั้งกายและจิต

สธ.ส่งเสริมบุคลากร สวดมนต์-เจริญภาวนา เป็นกิจวัตร สร้างสุขภาพดีทั้งกายและจิต

กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้วยหลัก “3ส.3อ.1น.” สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และนาฬิกาชีวิต ตามนโยบายสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญภาวนา เป็นกิจวัตรก่อนเริ่มทำงานทุกสัปดาห์ และขยายผลการปฏิบัติไปสู่ครอบครัวต่อไป

วันนี้ (2 มิถุนายน 2566) ที่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานนำบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขร่วมสวดมนต์เจริญสมาธิเนื่องในวันวิสาขบูชาว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดดำเนินชีวิตตามนโยบายสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลัก “3ส.3อ.1น.” ได้แก่ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และนาฬิกาชีวิต ซึ่งเป็นการบูรณาการหลักศาสนา ร่วมกับหลักทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย ภูมิปัญญาและวิถีความเป็นไทย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวัน ทำให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และยังช่วยในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆ ของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ร่วมกับ มูลนิธิอุทัย สุดสุข แก้วกัลยาสิกขาลัย และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญภาวนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลัก 3ส.3อ.1น. ให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งแรกเนื่องในวันวิสาขบูชาเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 09.30 น. บริเวณโถงกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และครั้งต่อไปทุกวันพฤหัสบดี เพื่อให้บุคลากรได้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตร และนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติในครอบครัว เพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีไปพร้อมๆ กันต่อไป

**** 2 มิถุนายน 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *