สธ. หารือราชวิทยาลัย ร่วมยกระดับบริการ-ศักยภาพบุคลากร สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

สธ. หารือราชวิทยาลัย ร่วมยกระดับบริการ-ศักยภาพบุคลากร สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

   กระทรวงสาธารณสุข หารือความร่วมมือกับราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆ ครอบคลุมทั้งการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดบริการเพื่อขยายการเข้าถึงประชาชน ตลอดจนสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์ มุ่งยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพและความต้องการของประชาชน

   วันนี้ (7 กรกฎาคม 2566) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการจัดทำความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี กรรมการแพทยสภา, ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ 15 ราชวิทยาลัย และประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

   นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือจากราชวิทยาลัยทุกแห่งเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นวิกฤตของระบบสุขภาพทั่วโลก ราชวิทยาลัยได้สนับสนุนการทำงานด้านวิชาการ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการด้านการป้องกันควบคุมโรคและการรักษาพยาบาล เป็นผลให้สามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างดี ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย รวมถึงนานาประเทศด้วย


   นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีความร่วมมือกับราชวิทยาลัย ผ่านกลไกคณะกรรมการจัดทำความร่วมมือฯ ตั้งแต่ปี 2560 โดยมุ่งเน้นการผลิตแพทย์เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนการทำงาน และการพัฒนาระบบบริการ ซึ่งในการหารือวันนี้ จะเป็นการยกระดับความร่วมมือภายใต้แนวคิด “หนึ่งราชวิทยาลัย หนึ่งความร่วมมือเพื่อประชาชน” โดยมีกรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรในหน่วยบริการสาธารณสุข และด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อต่อยอดระบบสาธารณสุขไทย ให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าการร่วมมือกันดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งจากนี้จะมีคณะทำงานสองฝ่ายร่วมกันจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงานต่อไป

7 กรกฎาคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *