ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน OECD GLP

ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน OECD GLP

ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยทดสอบที่ได้รับการรับรองว่า ปฏิบัติงานสอดคล้องตามข้อกำหนด OECD GLP (OECD GLP complied test facility) ในขอบเขตการทดสอบพิษวิทยา (Toxicity study) ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ จากห้องปฏิบัติการดังกล่าวแล้ว สามารถนำไปขึ้นทะเบียนและจำหน่ายได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยเฉพาะสมาชิก OECD ไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำ

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า OECD GLP หรือ OECD Good Laboratory Practice คือ ระบบคุณภาพที่ช่วยจัดการห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน นิยมใช้ห้องปฏิบัติการที่เน้นทางด้านการทดสอบความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ทดลองในมนุษย์ (Non-clinical health and environmental safety study) ตามหลักเกณฑ์ของภาคีเครือข่ายองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development ; OECD) ที่มีสมาชิก 37 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วม เป็นประเทศภาคีแบบสมบูรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน OECD GLP ในขอบเขตการทดสอบพิษวิทยา (Toxicity study) จึงเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน OECD GLP แล้ว สามารถนำไปขึ้นทะเบียนจำหน่ายได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิก OECD ไม่ต้องทำการ ทดสอบซ้ำในต่างประเทศ ช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดการค้ากับต่างประเทศได้มากขึ้น

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่ออีกว่า ระบบการค้ากับประเทศสมาชิก OECD จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการยืนยัน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีในสินค้าว่าผ่านการทดสอบความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลการทดสอบผลิตภัณฑ์จึงต้องมีคุณภาพสูง ตามข้อตกลงในระบบการยอมรับข้อมูลร่วมกัน (Mutual Acceptance of Data, MAD) ซึ่งเชื่อถือได้และสามารถยอมรับได้ทั่วโลก

“สินค้าที่ถูกกำหนดให้อยู่ในระบบ MAD ของ OECD มี 7 กลุ่ม คือ ยา (Pharmaceuticals), ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic products), วัตถุเจือปนอาหาร (Food additives), วัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ (Feed additives) สารกำจัดศัตรูพืช (Pesticides), ผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์ (Veterinary drugs products) และสารเคมีอุตสาหกรรม (Industrial chemicals) ซึ่งประเทศไทยมีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ขอบเขตการทดสอบที่อยู่ในระบบ MAD ของ OECD ได้แก่ การทดสอบพิษวิทยา (Toxicity studies), การทดสอบทางเคมีกายภาพ (Physical chemical testing), การทดสอบการกลายพันธุ์ (Mutagenicity studies) และการทดสอบสารตกค้าง (Residue studies) เป็นต้น โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีห้องปฏิบัติการทดสอบพิษวิทยาที่สอดคล้องกับข้อกำหนด OECD GLP แล้ว คาดว่าห้องปฏิบัติการทดสอบการกลายพันธุ์จะได้รับการรับรอง OECD GLP ต่อไปในอนาคต” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว
* 19 กุมภาพันธ์ 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *