อนุทิน” เปิดรพ.สูงเม่น (แห่งใหม่) ขยายการดูแลประชาชน อ.สูงเม่นและพื้นที่ใกล้เคียง

อนุทิน” เปิดรพ.สูงเม่น (แห่งใหม่) ขยายการดูแลประชาชน อ.สูงเม่นและพื้นที่ใกล้เคียง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโรงพยาบาลสูงเม่น (แห่งใหม่) พัฒนาศักยภาพและขยายบริการด้านการแพทย์ ตามนโยบาย “หนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล” แบ่งปันทรัพยากรร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ดูแลสุขภาพประชาชนอำเภอสูงเม่นและใกล้เคียงด้วยระบบเครือข่ายบริการไร้รอยต่อ
วันที่ (2 ธันวาคม 2565) ที่โรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดป้ายโรงพยาบาลสูงเม่น (แห่งใหม่) โดยมี พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระโกศัยเกจิยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มุ่งพัฒนาศักยภาพสถานบริการทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์มีคุณภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โรงพยาบาลสูงเม่น ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง นอกจากการพัฒนาศักยภาพ ขยายบริการ ตามแผนพัฒนาระบบบริการ ( Service plan ) ของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังดำเนินงานตามนโยบาย “หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล” (One Province One Hospital) ที่ให้โรงพยาบาล
ในจังหวัดร่วมกันให้บริการ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งแพทย์ พยาบาล เครื่องมือ ห้องผ่าตัด ยา เวชภัณฑ์และอื่นๆ
ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอยและได้รับบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน
โดยจัดบริการร่วมกับ โรงพยาบาลแพร่ ทำให้สามารถให้บริการห้องผ่าตัดได้ 4 ห้อง ICU 8 เตียง ตึกผู้ป่วยใน
ที่รองรับผู้ป่วยหนักและ Intermediate Care อีก 30 เตียง ดูแลประชาชนได้ทั้งในเขต อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย อ.วังชิ้น อ.ลอง และบางส่วนของ อ.เมือง ครอบคลุมประชากร 150,000 คน ช่วยลดความแออัด และลดคิวห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลแพร่ ได้อย่างมาก
ด้าน นายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น กล่าวว่า โรงพยาบาลเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ ไม่สามารถขยายการบริการรองรับประชาชนที่มารับบริการเพิ่มขึ้นได้ จึงต้องย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ นอกจากงบประมาณในการก่อสร้างจากกระทรวงสาธารณสุข ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน ท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทหารจาก ม.พัน 12 จิตอาสา และคณะอสม.
ทำให้โรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565
******************************************* 2 ธันวาคม 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *