อย. ชูสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ให้ผู้บริโภคเป็นเครื่องมือลดอาหาร หวาน มัน เค็ม

อย. ชูสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ให้ผู้บริโภคเป็นเครื่องมือลดอาหาร หวาน มัน เค็ม

++++++++++++++++++++++

อย. ใช้สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) เป็นเครื่องมือให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์อาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พร้อมจับมือภาคีเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน ร่วมส่งเสริมผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์วางขายเป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้น

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มี ไขมัน โซเดียม และน้ำตาลสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดภาวะโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ขับเคลื่อนนโยบาย ลด หวาน มัน เค็ม ในอาหาร ด้วยการปรับสูตรอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม และการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย หรือสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเกณฑ์สารอาหารที่ใช้พิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 14 กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์แล้ว 2,999 รายการ จาก 487 บริษัท ซึ่งภาคอุตสาหกรรมได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้หารือร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการและห้างค้าปลีก ประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อรับข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมกันผลักดันการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพให้ผู้บริโภครู้จักและใช้ประโยชน์จากสัญลักษณ์นี้เพิ่มขึ้น

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า พลังการขับเคลื่อนการใช้ตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” จากทุกภาคส่วน จะช่วยให้แนวทางการดำเนินงานของภาครัฐชัดเจนและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันภาคเอกชนยังมีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่ลด หวาน มัน เค็ม และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยจำนวนมาก


วันที่เผยแพร่ข่าว 27 มีนาคม 2567 ข่าวแจก 106 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *