อย. เตรียมความพร้อมเข้าร่วมความตกลง การยอมรับร่วมกันด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน

อย. เตรียมความพร้อมเข้าร่วมความตกลง การยอมรับร่วมกันด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน

อย. จัดติวเข้มเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับการประเมินตามข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน ด้านกฎระเบียบ มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร สถานที่ผลิต ด่านอาหารและยา รวมถึงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า การเข้าร่วมข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน (MRA on PF : Mutual Recognition Arrangement on Prepared Foodstuff Product) ทำให้ตลาดและฐานการผลิตอาหารสำเร็จรูปในอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกัน มีระบบการตรวจสอบ และใช้มาตรฐานเดียวกัน สามารถยอมรับได้ทุกที่ในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้แนวทางสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการค้าอย่างเสรี โดยที่แต่ละประเทศยังมีอิสระในการอนุญาตและสามารถกำหนดมาตรฐาน และกฎระเบียบในการนำเข้าได้ ซึ่งการเข้าร่วมข้อตกลงนี้ ทำให้ประเทศไทยสามารถลดอุปสรรคต่อการค้าที่เกิดจากการตรวจสอบและรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสำเร็จรูปที่อยู่ในพิกัดศุลกากรที่ 16 – 22 ที่มีการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล โกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช แป้ง นม ผักผลไม้แปรรูป เครื่องดื่ม เป็นต้น สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซ้ำ เกิดการยอมรับร่วมของระบบตรวจสอบและรับรองสุขลักษณะอาหารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน

ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมของระบบการควบคุมความปลอดภัยและการตรวจสอบรับรองด้านอาหารตามข้อตกลงอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอย. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร สถานที่ผลิต และด่านอาหารและยา ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การเข้าร่วมข้อตกลงนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจอาหารที่สามารถขยายตลาดส่งสินค้าไปขายได้ทั่วอาเซียนภายใต้ข้อตกลงเดียวกันแล้ว ผู้บริโภคยังสามารถมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดดังกล่าว มีคุณภาพมาตรฐานในระบบสากล และปลอดภัยต่อผู้บริโภค


วันที่เผยแพร่ข่าว 21 กุมภาพันธ์ 2567 ข่าวแจก 76 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *