เปิดให้บริการแล้ว “สถานีสุขภาพวัดเจดีย์” เฮลท์ สเตชั่น ในวัดแห่งแรก ของ จ.น่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิด “สถานีสุขภาพวัดเจดีย์”

เปิดให้บริการแล้ว “สถานีสุขภาพวัดเจดีย์” เฮลท์ สเตชั่น ในวัดแห่งแรก ของ จ.น่าน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิด “สถานีสุขภาพวัดเจดีย์” สถานีสุขภาพในวัดแห่งแรกของจังหวัดน่าน รองรับการให้บริการสุขภาพเบื้องต้น ทุกวันพระ วันสำคัญทางศาสนา และวันที่วัดจัดกิจกรรมสำคัญ
ช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพระภิกษุสงฆ์ ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่
วันนี้ (1 มีนาคม 2567) ที่วัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิด “สถานีสุขภาพวัดเจดีย์” ให้บริการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน รวมทั้งพระเถรานุเถระ พระคิลานุปัฏฐาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ หัวหน้าส่วนราชการ อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงาน


นพ.ชลน่าน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านการแพทย์ปฐมภูมิและการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการดูแลสุขภาพพระสงฆ์
จะดำเนินการ 3 ส่วน คือ 1.การทำให้พระสงฆ์สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ 2.ประชาชน ชุมชน ฆราวาส สามารถดูแลพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย และ 3.การสร้างระบบกลไกโดยรวมที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำ 8 โครงการย่อยดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดตั้งสถานีสุขภาพ (Health Station) เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์ ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสถานีสุขภาพวัดเจดีย์ นับเป็นสถานีสุขภาพแห่งแรกของจังหวัดน่านที่จัดตั้งขึ้นในวัด และเป็นแห่งที่ 4 ของจังหวัดน่าน
ต่อจากสถานีสุขภาพข่วงเมืองน่าน สถานีสุขภาพตลาดพระเนตร และสถานีสุขภาพตลาดเชียงแข็ง เปิดให้บริการ
คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาทำบุญ หรือมีอาการผิดปกติ โดยมี อสม.บ้านเจดีย์ หมู่ 4, หมู่ 15 และชมรม อสม.เขต รพ.สต.บ้านดอนมูล ตำบลดู่ใต้ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ำตาลจากปลายนิ้ว ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ่ายยาสามัญประจำบ้าน รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และส่งต่อ
ในรายที่มีอาการผิดปกติ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 09.00 น. ทุกวันพระ วันสำคัญทางศาสนา และวันที่วัดจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ
1 มีนาคม 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *