เมื่อวานนี้..!! ภาคกลาง พบจุดความร้อนค่อนข้างมาก

GISTDA เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 พบจุดความร้อนหรือ Hotspot ทั้งประเทศ จำนวน 27 จุด ซึ่งน้อยลงจากเดิมถึง 98 จุดโดยพบมากในพื้นที่เขต สปก. 12 จุด พื้นที่เกษตร 7 จุด ชุมชนและอื่นๆ 6 จุด ป่าอนุรักษ์ 1 จุด และป่างสงวนแห่งชาติ 1 จุด


ในขณะที่ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP ของระบบ VIIRS ก็ตรวจพบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศเช่นกัน จำนวน 324 จุด โดยพบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 133 จุด พื้นที่เขต สปก. 65 จุด ชุมชนและอื่นๆ 47 จุด ป่าสงวันแห่งชาติ 45 จุพด ป่าอนุรักษ์ 25 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 9 จุด หากสังเกตจากแผนที่จะเห็นได้ว่า พื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนขนาดเล็กส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลาง สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการเผาเพื่อเตรียมตัวทำการเกษตร

ในส่วนของจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยเราก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ มากสุดจะเป็นที่ประเทศกัมพูชา และจากภาพ จะแสดงให้เห็นทิศทางของกระแสลมภาคพื้น (ลูกศรสีฟ้า) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาทำให้พื้นที่ทางภาคตะออกของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศและฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากจุดความร้อนในประเทศกัมพูชา ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรเฝ้าระวังและป้องกันตนเองในเรื่องนี้ด้วย ส่วนบริเวณภาคใต้อิทธิพลของลมมรสุมทำให้บางพื้นที่มีฝนตกส่งผลให้จุดความร้อนเกิดขึ้นได้น้อยมาก

ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

** หมายเหตุ **
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ในกรณีที่เกิดไฟป่าเพียง 1 จุด หรือมากกว่า 1 จุด ภายในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ขนาดของจุดภาพจะเท่ากับ 1 ตารางกิโลเมตร ระบบก็จะคำนวณรวมให้เป็น 1 จุดความร้อน เท่านั้น ซึ่งต่างจากระบบ VIIRS มีขนาดจุดภาพที่มีขนาดเล็กลง เหมือนการมองแบบ Zoom In ลงไปถึงระดับย่อยของพื้นที่กล่าวคือ 1 จุด จะมีขนาดของภาพเท่ากับเพียง 375 X 375 เมตร ดังนั้น หากเกิดไฟป่าในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ระบบก็จะคำนวณให้เห็นจุดความร้อนออกมาเป็น 2 -3 จุด ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรที่เท่ากัน
ตัวอย่างเช่น ในตำบล A มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร เกิดจุดความร้อนกระจายอยู่ในพื้นที่ จำนวน 5 จุด ระบบ MODIS แสดงจุดความร้อนจำนวน 2 จุด ขณะเดียวกัน VIIRS สามารถแสดงจุดความร้อนได้ถึง 4-5 จุด เป็นต้น

——————————
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพอากาศ #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *