โฆษก สธ. แนะผู้บริหารเภสัชกิจยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ยึดหลักเป็น “คนดี คิดเป็น และคิดค้นหาคำตอบ”

โฆษก สธ. แนะผู้บริหารเภสัชกิจยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ยึดหลักเป็น “คนดี คิดเป็น และคิดค้นหาคำตอบ”

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แนะข้อคิด ผู้บริหารเภสัชกิจยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ยึดการเป็น “คนดี คิดเป็น และคิดค้นหาคำตอบ” เพื่อให้เกิดความร่วมมือและมุ่งเป้าแสวงหาความสำเร็จร่วมกัน เมื่อพบปัญหาหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ควรป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

วันนี้ (22 มิถุนายน 2566) ที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นประธานการประชุมวิชาการด้านการบริหารเภสัชกิจ “นวัตกรรมและการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล” (Innovation and Management for Hospital Pharmacy in Digital Transformation Era) พร้อมกล่าวปาฐกถา เรื่อง “นโยบายการพัฒนาผู้บริหารด้านเภสัชกรรมในกระทรวงสาธารณสุข”

นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าวว่า ทุกวิชาชีพมีความสำคัญต่อการพัฒนางานสาธารณสุขไทยในทุกระดับ โดยในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ผู้บริหารงานเภสัชกิจหรือผู้จัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ต้องเป็น “คนดี” เป็นแบบอย่างในการทำงาน มีกรอบแนวคิดและความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ รวมถึงต้อง “คิดเป็น” ตั้งคำถาม มีเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนา และ “คิดค้นหาคำตอบ” และทำให้สำเร็จ โดยมีจุดมุ่งหมาย “Winable” หรือแนวคิดแบบ win win เป็นแนวคิดในการแสวงหาความสำเร็จร่วมกัน และเกิดความร่วมมือ โดยมีคุณลักษณะ คือเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความใจกว้าง
มีวุฒิภาวะที่ดี มีสมรรถนะและเครือข่าย รวมถึงการให้คุณค่าของการเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการพัฒนาผู้บริหารด้านเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข และให้ข้อเสนอแนะในการทำงานของผู้บริหารด้านเภสัชกรรม ในกระทรวงสาธารณสุข เริ่มต้นจากกระบวนการค้นหา (Detection) เมื่อพบปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ต้องมีกระบวนการป้องกัน (Prevention) ความเสียหาย และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติในระดับนโยบาย และเชิงพื้นที่ (Implementation)

ทั้งนี้การประชุมวิชาการด้านการบริหารเภสัชกิจ “นวัตกรรมและการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำเสนอนวัตกรรม และความก้าวหน้าในการจัดงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล

19 มิถุนายน 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *