กระทรวงแรงงาน ออกประกาศลดเงินสมทบ เร่งช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน กระทบโควิด-19 เต็มที่

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน  โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผลบังคับใช้ งวดเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ.2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประกาศกฎกระทรวง ได้กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบ โดยให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้างในอัตราร้อยละ 3 ผู้ประกันตนมาตรา 33  ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดลงเหลือ 38 บาท (จากเดิมที่จ่ายเดือนละ 432 บาท)    

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ในการลดอัตราเงินสมทบในครั้งนี้ ผู้ประกันตน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เหมือนเดิม อย่างไรก็ดีการลดอัตราเงินสมทบไม่มีผลกระทบถึงการออมเงินสะสมเข้ากองทุนชราภาพแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ที่พร้อมปฏิบัติ  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญ  ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นายจ้าง และผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม   ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์มากที่สุด

……………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *