จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ


วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมมงคลบพิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล ทำให้นักเรียนมีอาชีพหลังเรียนจบหลักสูตร มีรายได้ที่สามารถมาดำรงชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสอดคล้องในด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ได้มีโอกาสได้เรียน ซึ่งการเรียนไม่ใช่แค่การลงทะเบียนเรียน แต่ต้องให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนตามบริบทที่เหมาะสมกับนักเรียน ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ จำนวน 177 คน มีนักเรียนที่เข้าฝึกอบรม จำนวน 50 คน และไม่ประสงค์จะเข้าฝึกอบรม จำนวน 127 คน โดยจำแนกตามสาขาอาชีพ ออกเป็น 7 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 24 คน 2.ช่างแต่งผมสตรี 9 คน 3. ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 8 คน 4.ช่างซ่อมรถยนต์ 4 คน 5. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 2 คน 6. ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 2 คน และ 7.ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 1 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน

…………………………..

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *