ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2564 พบการกระทำผิด จำนวน 555 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.85 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564  (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2564) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 555 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.85 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 293 คดี ค่าปรับ 3.18 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 186 คดี ค่าปรับ 2.96 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 17 คดี ค่าปรับ 0.23 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 20 คดี ค่าปรับ 1.91 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 0.05 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 23 คดี ค่าปรับ 0.68 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 14 คดี ค่าปรับ 0.84 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,672.978 ลิตร ยาสูบ จำนวน 5,319 ซอง ไพ่ จำนวน 1,759 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 56,825.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 4,240 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 36 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 4 กุมภาพันธ์ 2564  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 10,150 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 187.04 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 5,731 คดี ค่าปรับ 52.85 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 3,044 คดี ค่าปรับ 69.97 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 239 คดี ค่าปรับ 2.98 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 413 คดี ค่าปรับ 27.74 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 39 คดี ค่าปรับ 1.70 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 471 คดี ค่าปรับ จำนวน 12.48 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 213 คดี ค่าปรับ 19.32 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 255,738.619 ลิตร ยาสูบ จำนวน 221,055 ซอง ไพ่ จำนวน 17,699 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 828,691.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 86,656 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 684 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ  หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *