อยู่ไหนก็เรียนได้ ก.แรงงาน สู้โควิด เทรนหลักสูตรออนไลน์ แบบ New Normal

จัดหลักสูตรเสริมทักษะแรงงานแบบออนไลน์
ยุค New Normal อยู่ไหนก็เรียนรู้ได้ทั่วประเทศ


นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยประชาชนและพี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 และได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะแรงงานที่ไม่ควรหยุดนิ่งและจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับความปลอดภัยของแรงงาน จึงมอบหมายให้กพร.ช่วยเหลือแรงงานทั้งแรงงานในระบบ
และแรงงานอิสระ ภายใต้ภารกิจของ กพร.ซึ่งได้ดำเนินการฝึกทักษะแรงงานแบบ New Normal โดยจัดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่แรงงานได้พัฒนาทักษะฝีมือในช่วงที่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว
และเตรียมความพร้อมเป็นแรงงานคุณภาพป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังสถานการณ์ดังกล่าว คลี่คลายต่อไป
นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้แก่แรงงานทุกช่วงวัย ในหลักสูตรต่างๆ พร้อมทั้งสำรวจความต้องการฝึก

ในหลักสูตรอื่นๆ ของแต่ละพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั่วประเทศ อาทิ สนพ. สมุทรสาคร ปรับแผนการฝึกทันทีโดยเปิดรับสมัครฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ การขายสินค้าออนไลน์ 2 รุ่น อบรมระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2564 การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัลด้วย Adobe Photoshop วันที่ 11 – 25 ม.ค. และพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ) ระดับ 1 วันที่ 11 – 19 ม.ค. คุณสมบัติผู้รับการอบรม ต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวพร้อมติดตั้งกล้องหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป สามารถฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรผ่านระบบ Application Zoom Meeting ซึ่งผู้รับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของ E-commerce การใช้โซเชียลมีเดียในการทำธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด สนพ. กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 – 21 ม.ค. และช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 26 ม.ค. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานด้านช่างเครื่องปรับอากาศหรือด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
นอกจากหลักสูตรที่กล่าวข้างต้น ยังมีหลักสูตรอื่นๆ อีกกว่า 100 หลักสูตร ที่จะอบรมออนไลน์ในภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติที่หน่วยฝึกของ กพร.โดยจัดสถานที่รองรับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัย
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้ที่ สพร.หรือ สนพ.ทุกแห่ง
ทั่วประเทศ หรือสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th อธิบดี กพร.กล่าว

————————————-

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *