การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA เพื่อต้องย้ำความมั่นใจในการใช้บริการที่ได้มาตรฐานการบริการและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ได้อย่างเคร่งครัด #เที่ยวไทยมั่นใจไปกับSHA

วันที่ 12 มกราคม 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ประกอบการเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ร่วมตรวจประเมินด้วย

การตรวจประเมินมีสองแนวทาง ได้แก่ 1) การตรวจโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน และ 2) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Voice of Customer (VOC) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้สถานประกอบการดำเนินการตาม มาตรฐาน SHA เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในวันนี้คณะกรรมการฯกำหนดตรวจกิจการประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA มากเป็นอันดับ 3 โดยกำหนดลงพื้นที่ตรวจที่ร้านอาหารสามเสนวิลล่า สาขาราชพฤกษ์ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA หมายเลข A0012 ดำเนินกิจการสวนอาหาร และมีบริการห้องคาราโอเกะ และห้องอาหารสีฟ้า สาขาสยาม ที่ได้รับมาตรฐาน SHA หมายเลข A0614 ซึ่งเป็นร้านอาหารใจกลางกรุงเทพฯ

โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. กับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการเพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ (New normal) เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย

มาตรฐานSHAจึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้สินค้า และบริการนั้นๆ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน SHA กว่า 8,000 รายทั่วประเทศ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ได้ที่ www.thailandsha.tourismthailand.org และ line official : @thailandsha รวมทั้งสามารถประเมินความพึงพอใจผ่าน QR Code อีกด้วย

#ชินSHA #ท่องเที่ยววิถีใหม่มั่นใจไปกับSHA #ThailamdSHA

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *