นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมร่วมกับ รฟท. และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อติดตามโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงให้เป็นไปตามแผนการเปิดให้บริการปลายปี 2564

วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการทำงานของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงให้เป็นไปตามแผน

การเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ ปลายปี 2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้บริหารการรรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางราง สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting Conference) สำหรับการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการติดตามแผนการดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีข้อสั่งการ เพื่อกำชับให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินงานให้สามารถเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ตามแผนงานภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ โดยมีข้อพิจารณาตามแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1. แนวทางการดำเนินงานเปลี่ยนผ่านขบวนรถเข้าสถานีกลางบางซื่อ

2. ขบวนรถไฟแต่ละเส้นทางและปริมาณผู้โดยสารแต่ละเส้นทาง

3. เวลาที่ประหยัดได้และจำนวนจุดตัดทางรถไฟ

4. โครงสร้างการดำเนินงานสายสีแดง

5. แผนการเปิดให้บริการสายสีแดง

6. แผนการดำเนินงานของ รฟฟท. เพื่อเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง

7. อัตราค่าโดยสารสายสีแดง

8. แผนการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของสถานีกลางบางซื่อ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้สั่งการให้การรถไฟฯ พิจารณาความเหมาะสมและ ความจำเป็นในการเดินขบวนรถชานเมืองเข้าสู่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ประชาชนผู้ใช้บริการ และยังต้องสอดรับกับนโยบายการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเป็นหลักด้วย และมอบให้ การรถไฟฯ กรมการขนส่งทางบก ขสมก. บูรณาการร่วมกันในการจัดการระบบการขนส่งต่อเนื่องของผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ และเรื่องของแนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) มอบให้ สนข. กับการรถไฟฯ ไปพิจารณาร่วมกันในการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่มีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและรายได้ของการรถไฟฯ ในส่วนของการโอนถ่ายอัตรากำลังขอให้การรถไฟฯ และ รฟฟท. วางแผน ขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความชัดเจนเพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป ด้านการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบสถานีกลางบางซื่อให้ทุกหน่วยบูรณาการร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่โครงการ SMART CITY นอกจากนี้ ได้กำชับให้ผู้บริหารที่เข้าประชุมตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ให้รัดกุม รอบคอบ ในทุกมิติ เพื่อสามารถเปิดสถานีกลางบางซื่อ และโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงให้บริการกับประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในเดือนพฤศจิกายน 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *