“โฉมใหม่ท่าเรือเทเวศร์ เตรียมเปิดให้บริการ พร้อมสั่งเร่งรัดงานปรับปรุงท่าเรือท่าช้าง เปิดให้บริการในเมษานี้”

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยท่านตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ ร่วมติดตามความคืบหน้างานพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารท่าเรือท่าช้างที่ให้บริการทั้งท่าเรือโดยสาร ท่าเรือข้ามฟากและท่าเรือท่องเที่ยว มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 12,324 คน/วัน รองรับเที่ยวเรือ 394 เที่ยว/วัน ส่งผลให้ท่าเรือเดิมที่มีขนาดเล็กมีความแออัด ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ กรมเจ้าท่าจึงได้ดำเนินการ

•ก่อสร้างอาคารพักคอย จำนวน 2 หลัง ด้วยสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับทัศนียภาพเขตเมืองกรุงเก่า

•เพิ่มขนาดพื้นที่ท่าเรือ 1,941 ตร.ม.

•ติดตั้งโป๊ะขนาด 6×12 ม.จำนวน 4 โป๊ะ และ 5×10 ม.จำนวน 2 โป๊ะ

เพื่อให้ท่าเรือมีพื้นที่รองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ ขณะนี้งานปรับปรุงคืบหน้ากว่าร้อยละ 50 จากการติดตามท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้สั่งการเร่งรัดงานปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ โดยในระหว่างดำเนินการให้ดูแลพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย ไม่กระทบผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเวลา โดยก่อนเปิดใช้ท่าเทียบเรือให้กรมเจ้าท่าจัดประชุมผู้ประกอบการเรือเพื่อวางแผนและกำหนดการใช้ท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ให้หาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าเรือเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการบริการประชาชนต่อไป จากนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้ลงเรือกรมเจ้าท่าไปยังท่าเรือเทเวศร์ ซึ่งเป็นท่าเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นจุดเชื่อมต่อสถานีเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 4,329 คน/วัน รองรับจำนวนเที่ยวเรือ 267 เที่ยว/วัน กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารทั้งภายใน ภายนอก รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมห้องน้ำชาย หญิงและผู้พิการบนท่าเรือ

ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 95 โดยท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ รวมทั้งให้ติดตั้งเครื่องหมายและป้ายบอกทางให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทางเชื่อมต่อสถานีเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม(ท่าเทียบเรือตลาดเทวราช) เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทาง รถ-ราง-เรือ แบบไร้รอยต่อตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *