Smart Technology rehabilitation center

Smart Technology rehabilitation center

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้พิการ เนื่องจากปัจจุบันประชากรผู้พิการไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบาย มุ่งเน้นการดูแลประชากรผู้พิการไทยทั้ง 7 ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขไทยตามความสำคัญดังกล่าว หน่วยงานกายภาพบำบัด งาน Smart technology rehabilitation center จึงได้แสวงหาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบสนองการแก้ไขด้านการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้พิการโดยนําเทคโนโลยีมาปฏิรูปคุณภาพชีวิตผู้พิการ ช่วยให้ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวสูงสุด นําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดภาระทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวและสังคมอีกด้วย

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า งาน Smart Rehab เป็นจุดบริการเบ็ดเสร็จในการให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่การคัดกรอง การประเมินก่อนและหลัง การให้การรักษา การดูแลหลังการรักษาและเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจนถึงกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองที่ฝึกจนกระทั่งสามารถออกสู่สังคมได้ตามระดับความสามารถสูงสุดของแต่ละคน โดยที่งานบริการ Smart Rehab เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ความสามารถของผู้ป่วยและเห็นความก้าวหน้าในการรักษา นอกจากในเรื่องการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นจุดบริการในการรับดูงานและการถ่ายทอดความรู้ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรักษา รวมถึงการศึกษาค้นคว้าและทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาหน้างานให้ทันสมัยและอัพเดตอยู่เสมอ

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า Smart technology rehabilitation center ประกอบด้วยงานบริการหุ่นยนต์ฝึกเดิน และงานเทคโนโลยีฟื้นฟูการเคลื่อนไหว เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยทางระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมทั้งผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาการเดิน และการทรงตัว มีเครื่องมือที่เปิดให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 10 เครื่อง แบ่งเป็นห้องหุ่นยนต์ฝึกเดินจำนวน 3 เครื่อง คือ 1.เครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic gait training) 2.โครงพยุงฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Andago) 3.เครื่องหุ่นยนต์กึ่งเดินโดยมีเครื่องช่วยพยุงน้ำหนัก (I-Walk ) มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการทั้งหมด 2 คน เปิดให้บริการในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ 7 รอบ รอบเช้า 4 รอบ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 12.00 น. และรอบบ่าย 3 รอบ 13.00-16.00 น. นอกเวลาราชการ 16.00-19.00 น. นอกเวลาราชการเสาร์ – อาทิตย์ 3 รอบตั้งแต่เวลา 8:30 – 12.00 น. ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ประเมินตามปัญหาของผู้ป่วยโดยใช้แบบประเมินวัดผลลัพธ์ทางคลินิก อาทิ เช่น Gait analysis, Weight bearing, Standing balance และ 6MWT ห้องเทคโนโลยีฟื้นฟูการเคลื่อนไหวมีเครื่องมือทั้งหมด 7 เครื่อง ประกอบไปด้วย 1.เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวขาบนเตียงปรับยืน (Cyclic leg movement on tilt table) 2.เครื่องฝึกการทรงตัวบนลู่เดิน (Perturbation Treadmill) 3.เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Functional feedback training) จำนวน 2 เครื่อง 4.เครื่องฝึกการทรงตัว (Smart Standing balance) 5.เครื่องจักรยานเสมือนจริง (Virtual Bicycle) จำนวน 2 เครื่อง มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการทั้งหมด 2 คนเปิดให้บริการในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ 5 รอบ รอบเช้า 3 รอบ และรอบบ่าย 2 รอบ ตั้งแต่เวลา 8:30-16.00 น. ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ใช้คะแนนการประเมินการทรงตัว (Berg Balance scale) เป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินระดับความสามารถของผู้ป่วย


กรมการแพทย์ #สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ #งานกายภาพบำบัด ขอขอบคุณ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *